Güven SRC Kursu

SRC Belgesi, 925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren tüm ticari sürücülerin alması zorunlu olan bir belgedir. Sürücü ister kendi aracı ile yük veya yolcu taşısın ister başkasının adına yük veya yolcu taşısın Src belgesi almak zorundadır. Denetimlerde yük veya yolcu taşıdığınıza bakılmaksızın, kendi adınıza veya şirket adına kayıtlı ticari bir araç kullanıyorsanız SRC Belgesi ibraz zorunluluğunuz vardır.

SRC belgelerini 5 çeşit olarak nitelendirebiliriz

  • Src1 Belgesi : Uluslararası Yolcu Taşımacılığı
  • Src2 Belgesi : Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
  • Src3 Belgesi : Uluslararası Yük Taşımacılığı
  • Src4 Belgesi : Yurtiçi Yük Taşımacılığı
  • Src5 Belgesi : Tehlikeli Madde Taşımacılığı

olmak üzere, yapılan işin niteliği veya gereği değişik özellikteki ticari araç sürücüleri için farklı SRC belgeleri öngörülmüştür. 63 yaşından gün alanlar SRC belgesi alamaz, yani ticari araç kullanamazlar.

SRC Sınıfları

Araçlar

Tanımı

SRC 1

Güven Sürücü Kursu D Sınıfı

Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

SRC 1 Belgesi, Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan ve yapacak olan sürücüler için alınması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesidir. Mesleki yeterlilik belgesi almak için en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. Ayrıca B-C-E-D sınıfı ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir. Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı da aranmaktadır. SRC 1 belgesi için sınav öncesi alınacak eğitimde trafik kuralları ve cezalar, çalışma ve dinlenme süreleri, turizm taşımacılığı, harita okuma bilgisi ve ilkyardım gibi dersleri de içeren çeşitli konulardan toplam 32 saat boyunca veriyoruz. Derslere katılım zorunludur. SRC 1 belgesi alan sürücüler minibüs, otobüs, midibüs, taksi ve benzeri yolcu taşıyan araçlar kullanabilirler.

SRC 2

Güven Sürücü Kursu D1 Sınıfı

Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı

SRC 2 Belgesi, yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücüler için öngörülen zorunlu bir belgedir. Hemen belirtelim ki SRC 1 belgesi alan ticari araç sürücüleri SRC 2 belgesini de almış sayılırlar. Ayrıca başvuru yapıp SRC 2 belgesi almalarına gerek yoktur. Sınav öncesi verilen dersler de hemen hemen aynıdır. SRC1 eğitiminden farklı olarak; gümrük, tır ve kaçakçılık mevzuatı eğitimi SRC2 belgesi için verilen eğitimde yer almamaktadır.

SRC 3

Güven Sürücü Kursu C1 Sınıfı

Uluslararası Yük Taşımacılığı

SRC 3 Belgesi, Uluslararası eşya kargo taşımacılığı yapacak sürücülerin zorunlu olarak alması gereken belgedir. SRC 3 belgesini alan SRC 4 belgesini de almış sayılır. Belgeyi almak için en az ilkokul mezunu olmak yeterli olup B-C-E-D ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir. Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı SRC 3 belgesi için de aranmaktadır. SRC 3 belgesi, sınav öncesi eğitiminde güvenli sürüş teknikleri, araç bilgisi ve ekonomik araç kullanımı, harita okuma bilgisi ve ilkyardım eğitimi gibi dersleri de kapsayan çeşitli dersler veriyoruz. Söz konusu eğitim sonunda girilen sınavda SRC 3 belgesi almaya hak kazanan sürücüler kamyon, tır, panelvan, pikap, kamyonet vb. yük taşıyan araçları kullanabiliyor.

SRC 4

Güven Sürücü Kursu C1 Sınıfı

Yurtiçi Yük Taşımacılığı

Eşya kargo taşımacılığının yurtiçinde yapılacak olması durumunda ise söz konusu ticari taşıt sürücüleri SRC 4 belgesi alarak zorunlu mesleki yeterlilik belgesine sahip olurlar. SRC 1 ve SRC 2 belgelerinde olduğu gibi aynı şekilde SRC 3 belgesi alan ticari taşıt sürücüsü de SRC 4 belgesi almış sayılmaktadır ve SRC 3′e sahip olanlar açısından ayrıca SRC 4 belgesi alma gereği yoktur. SRC 4 belgesi bulunan sürücüler de kamyon, tır, pikap, panelvan ve kamyonet gibi yük taşıyan araçları kullanabilirler.

SRC 5

SRC 5 - Güven Sürücü Kursu

Yurtiçi Yük Taşımacılığı

SRC 5 belgesi almak için de en az ilkokul mezunu olma şartı aranmaktadır. SRC 5 belgesine başvuru yapabilmek için SRC 3 vey SRC 4 belgelerinden birine sahip olmak gerekir. Ayrıca tehlikeli madde taşırken kullanılacak aracın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olma şartı vardır. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları da gerekmektedir. Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyet bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı bu belge için de aranmıştır.

SINAVSIZ SRC (Muafiyet)

SRC belgelerini almak için sürücülerin belirli bir eğitimden geçmeleri ve bu eğitimden sonra girdikleri sınavda gerekli görülen notu elde etmiş olmaları gerekmektedir. Bu durumun istisnası olarak bazı şartları taşıyan sürücüler için sınavsız SRC belgesi alma hakkı tanınmıştır. 25.02.2003 tarihinden önce C veya D sınıflı ehliyete sahip olanlar, SRC3 veya SRC4 belgesinden istediğini talep edebilirler. 25.02.2003 tarihinden önce E sınıfı ehliyete sahip olanlar, SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 belgelerinden istediğini talep edebilirler. C,D,E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birisine sahip olmayanlar ise, 25.03.2003 tarihinden önce en az 90 günlük SSK Prim gününü doldurmuş olması gerekiyor. Bu istisnalar kapsamında olmayan sürücülerin ise SRC belgelerinden herhangi birisini almak için öngörülen eğitimi aldıktan sonra Ulaştırma Bakanlığı tarafından açılan sınavlara girmeleri gerekmektedir.

Sınavsız SRC - Güven Sürücü Kursu
SRC Belgesi Alma Kanun Hükmü - Güven Sürücü Kursu

Kanun Hükmü

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince hazırlanan “Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği” yürürlüğe girdiğinden “Araç sahibi olsun veya olmasın, ticari taşıt kullanma belgesi sahibi olan bütün şoförlerin SRC belgesi alma zorunluluğu vardır. SRC belgesi olarak nitelendirilen yeni ticari araç sürücü belgesi olmayan ticari araç sürücülerinin araçlarını kullanamayacakları Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıkça belirtilmiştir.

SRC Belgesi Alma Süreci

SRC belgelerinden herhangi birini almak için başvuru yapmak isteyen sürücülerin 4 günlük SRC eğitimine katılmaları gerekiyor. Bu eğitime katılan sürücülere eğitimlerini tamamladıktan sonra SRC eğitimini tamamlama belgesi veriyoruz. Bu belge ile Ulaştırma Bakanlığının yapacak olduğu sınavlara giriyorsunuz. Sınavda başarılı olan kursiyerlerin SRC belgeleri, Bakanlık tarafından kişilerin adreslerine postalanır veya Kursumuzdan SRC kartlarınızı alabilirsiniz. SRC sınavında baraj 100 puan üzerinden 60 puandır yani sınavdan başarılı olmak için 50 sorudan 30 doğru yapmak  yeterlidir.