Psikoteknik Sıkça Sorulan Sorular

Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 36-d bendine göre; yük, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülerin beden ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporudur.

Ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Karayolları Trafik Yönetmeliği madde 79’a göre; ceza puan aşımı, alkol veya keyif verici maddeler altında araç sürme ve hız ihlali sonucu ehliyetlerine farklı sürelerde el konulan sürücülerin ehliyet iadesi kapsamında psikiyatrik muayeneden de geçerek alması gereken bir değerlendirmedir.

İlçe ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerinde denetlenme sonucu ruhsatlandırılarak yetkili olan psikoteknik merkezlerinde uygulanmakta olan; bireyin bedensel ve psikolojik durumunu test cihazı ve psikolog eşliğinde değerlendirip sürücülük yapabilmesini gösteren bir tür rapordur.

İl Sağlık tarafından ruhsatlandırılarak yetkili merkez ruhsatına sahip olan değerlendirme merkezlerinden randevu alarak ehliyet ve nüfus cüzdan kimliğiniz yanında olacak şekilde teste girebilirsiniz.

Ticari araç sürücülerinin ve ehliyetine el konulmuş olan sürücülerin alması gereken bir rapordur. Ancak, bazı kurumlar, özellikle araç kullanımı ile ilgili işe alımlarda psikoteknik raporu istemektedir.

Yetkili merkezlerden alınmış olan psikoteknik raporu, psikolog ve psikiyatri imza onayından geçtikten sonra 5 yıl boyunca geçerlidir.

Evet, Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, kişi verilen rapora 30 gün içerisinde İl Sağlık Müdürlüğüne itirazda bulunabilir. İl Sağlık Müdürlüğü son karar için kişiyi daha önce psikoteknik uygulamış olan başka bir merkeze, başka merkez yoksa aynı merkeze rapor tarihinden itibaren 3 ay geçince gönderir. Kişiye psikoteknik test uygulaması sırasında İl Sağlık Müdürlüğünden gözlemci bulundurulur. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen sağlık kuruluşunda pskiyatrik muayenesi yapılmak üzere gönderilir. İki rapor sonucu arasında fark var ise sonuncu rapor geçerli sayılmaktadır.
İkinci değerlendirme sonucunda da başarısız olan veya otuz gün içinde itiraz etmeyen kişiler iki yıl süre ile psikoteknik değerlendirmeye giremezler.

Psikoteknik değerlendirme yapmak için gerekli yazılım ve donanımın bir bütün olarak işlendiği bilgisayar destekli bir test cihazıdır.

Psikoteknik testi toplam 9 testten oluşmaktadır ve yaklaşık 1 saat 15 dk sürmektedir. Kişinin; zihinsel yetenek ve becerilerini, psikomotor yetenek ve becerileri ile uyum,tutum, öfke gibi kişilik özelliklerini ölçmektedir.

Kişinin beden ve ruh sağlığını raporlanması 1219 sayılı Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 13. Maddesine göre doktorlara yetki verilmiştir. Bu nedenle, uygulanan psikoteknik raporunun başarılı sayılabilmesi için son değerlendirmeyi psikiyatri uzmanı yapmaktadır. Psikolog tarafından imzalanan psikoteknik raporunun geçerli olabilmesi için teste girdikten otuz (30) gün içerisinde bir psikiyatri uzmanına giderek muayene olunması gerekmektedir.

» Dikkat, konsantrasyon ve algı kapasitesi
» Anlama ve değerlendirme yeteneği
» Hız ve Mesafe Algılama ve tahmin yeteneği
» Görüş alanları içinde uyarıcıyı fark etme yeteneği

» Trafik ortamındaki tepki hızı
» Stres altındaki tepki hızı
» El-göz-ayak koordinasyonu ve tepki hızı