Güven İş Makinaları Kursu

İş Makinası Kullanma Sertifikaları

İş makinaları kullanımının artmasına paralel olarak bu makinaları kullanacak nitelikli personele olan ihtiyaçta aynı oranda artmıştır. İş makinası kullanacak olanların gerekli mesleki eğitme sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli niteliklere sahip olmayan kişiler kesinlikle iş makinası kullanmamalıdır. Bu bağlamda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alacak işlerde çalışanların mesleki eğitimi olmadan çalışmamaları veya çalıştırılmamaları hükme bağlanmıştır. Gene aynı kanunun ilgili maddelerinde ve yönetmeliklerinde özel risk taşıyan iş ekipmanlarının uzman kişilerce kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

 

 

Çalışma hayatında kullanılan iş makinaları çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Küçük el aletlerinden devasa makinalara kadar bütün iş makinaları, o makinalar ile ilgili gerekli eğitimi almış kişiler tarafından kullanılması gerekmektedir.

Operatörlük Belgesini Alınması Gereken İş Makineleri

Kendinden hareketli ve özel risk taşıyan bütün iş makinaları operatörlerinin, o makinaları kullanmayı bildiklerini gösteren belgeleri olmak zorundadır. Bu genel kural ışığında işyeri bünyesinde bulunan ve operatörün, zamanın çoğunluğunu o makinada geçirdiği kendinden hareketli iş makinaları kullanacak kişilerin operatör belgesi olması gerekmektedir.

 

Örnek vermek gerekirse bir saç işleme fabrikasında tezgâh operatörü olarak çalışan bir işçinin makineye malzeme yüklemek için arada bir tavan vinci kullanması için metal işinde çalışır bir mesleki eğitim belgesi olması yeterli iken, Tersanede gemiye vinç vasıtası ile konteyner yükleyen çalışanın vinç kullanma operatör belgesi olması gerekmektedir.

 

Gene bir fabrikada trans palet ile tezgahlar arası malzeme taşıyan çalışana yapacağı işe uygun mesleki eğitim yeterli iken aynı fabrikanın depo bölümünde forklift kullanan çalışana mesleki eğitimin yanında forklift operatör belgesi gerekmektedir.

 

İşletmeler il mesleki eğitim kurulunun belirlediği konularda eğitim alarak belge düzenletebilmektedirler.

Operatörlük belgesi alınacak iş makinaları şunlardır:

Silindir

Güven Sürücü Kursu İş Makinaları Silindir

Temel malzemenin (toprak, stabilize) ve asfalt karışımı (bitümlü) malzemenin sıkıştırılması işlerini yapan iş makinesidir. Yol, baraj ve inşaat işlerinde kullanılmaktadır.

Forklift

Güven Sürücü Kursu İş Makinaları Forklift

Yükleri, çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da rafa yüklemek, ağırlıkları taşımak, kaldırmak ve istif etmek için kullanılan iş makineleridir.

Ekskavatör

Güven Sürücü Kursu İş Makinaları Ekskavatör

Palet ve tekerlek seviyesinden üst ve alt seviyelerde kazı yapma, üst tabanları sıyırma, kırma, kanal şeklinde kazı yapma ve yükleme işleri yapan iş makineleridir. Temel atma, kanal açma, kara ve demir yolu inşasında, baraj yapımlarında, taş ve maden ocakları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Vinç

Güven Sürücü Kursu İş Makinaları Ekskavatör

Genel olarak ağırlıkları kaldırmak, yükseğe koymak veya yer değiştirmek için kullanılan iş makinasıdır.

Finişer

Güven Sürücü Kursu İş Makinaları Finişer

Serici ve ataşmanları kullanarak bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı granüller malzemeleri ve asfalt karışımlarını istenilen kalınlık, eğim ve yüzey düzgünlüğünde seren iş makinesidir.

Greyder

Güven Sürücü Kursu İş Makinaları Greyder

Yol, kanal, hendek açma, şev kesme, yüzey tesviyesi ve malzeme serme gibi işleri yapan iş makinesidir.

Loder (Yükleyici)

Güven Sürücü Kursu İş Makinaları Loader

Temel kazma, taşıma, doldurma, serme ve yükleme işleri yapan iş makinesidir.

Beko Loder (Kazıcı Yükleyici)

Güven Sürücü Kursu İş Makinaları Beko Loader

Traktöre monte edilen, kanal kazma ve yükleme işlerinde kullanılan iş makinesidir.

Delik Delme ve Sondaj Makinaları

Güven Sürücü Kursu İş Makinaları Sondaj

Bir kızağa yada kamyona monteli sondaj ekipmanları ile bir nevi yer yüzüne delik açan iş makinalarıdır.

“G” Sınıfı Sürücü Belgesi İle Operatör Belgesi Arasındaki İlişkisi

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “B”, “C”, “D” veya “E” sınıfı sürücü belgelerine sahip kişiler, iş makinası operatörlük belgesine sahip olmaları halinde sahip oldukları iş makinası kullanma belgelerini kendi sürücü belgelerine “G” sınıfı olarak işletebilirler. İş makinasının karayoluna çıkabilmesi için karayoluna çıkarılacak iş makinasının operatörünün sürücü belgesine işletilmiş olması gerekmektedir.

Kullanılan iş makinesi ile karayoluna çıkılmayacak sadece depo, şantiye, fabrika içerisinde kullanacak ise sürücü belgesine işletilmesine gerek yoktur. Bu durumda iş makinası kullanma belgesinin, operatörünün özlük dosyanızda olması yeterlidir.

Operatörlük Belgesi almak için İşlem basamakları 

1- Operatörlük Belgesi almak için hazırlanması gereken evraklar

  • TC Kimlik Nolu Kimlik Fotokopisi
  • Sabıka Kaydı
  • Öğrenim Belgesi
  • Sağlık Raporu
  • Vesikalık Fotoğraf

3- Operatörlük Belgesi için Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Güven Operatörlük Kursuna Kayıt olunması.

2- Operatörlük Belgesi için Teorik ve Uygulamalı Eğitimlere katılmak

4- Operatörlük Belgesi için

  • İş Organizasyonu,
  • İş Öncesi Hazırlık,
  • Motor -Elektrik
  • İş Makinası konularını kapsayan 40 sorudan oluşanTeorik sınava girmek ve Teorik sınavdan en az 70 almak.

5- Operatörlük Belgesi için İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönerge'de belirtilen standartlardaki makineyi sınav yönergesine uygun olarak doğru hatasız ve İş Güvenliği kuralları çerçevesinde yapmak ve sonuçta Başarılı olmak.

6- Operatörlük Belgesi almak için; 1 hafta 10 gün içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı İş Makinası Kullanım Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi) ve kursumuzdan alacağınız ilgili diğer evraklar ile birlikte dilerseniz Emineyet Genel Müdürlüğü e randevu sisteminden randevu almanız ve G Sınıfı Ehliyet harcını yatırmanız ve oradaki yönergeleri uygulamanız.