2022 Yılı Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​

Vakıf Hizmet Bedeli

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
2. 00 TL

Değerli Kâğıt Bedeli

Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
13. 00 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​

Vakıf Hizmet Bedeli

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
65. 00 TL

Değerli Kâğıt Bedeli

Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
280. 00 TL

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin

Vakıf Hizmet Bedeli

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
65. 00 TL

Değerli Kâğıt Bedeli

Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
280. 00 TL

A, A1, A2, F

(Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
370. 40 TL

B

(Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
1116. 90 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E,D,DE,G,M

sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
1863. 70 TL

Sürücü belgeleri hizmet bedeli tahsilatları

Sürücü Belgeleri Hizmet Bedeli Tahsilatları Hakkında Önemli Duyuru 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 131. ve Geçici 22. maddesi gereğince Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına yatırılması gereken Sürücü Belgesi “Vakıf Hizmet Bedeli” için ödemeler Vergi Dairelerince alınmamaktadır. Bu nedenle Sürücü Belgesi “Vakıf Hizmet Bedeli”, “Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına” yatırılmalıdır.